За нас

 1. Публична покана Номер 1 от дата 02.07.2013г.:
  "Провеждане на обучения по професионална квалификация и ключови компетенции на служителите на "Ал и Ко" АД".
  Пакет документи за кандидатстване [*.zip]

 2. Публична покана Номер 2 от дата 20.09.2013г.:
  "Провеждане на обучения по професионална квалификация и ключови компетенции на служителите на "Ал и Ко" АД".
  Пакет документи за кандидатстване [*.zip]
  Презентация във връзка с проект за провеждане на обучения по професионална квалификация и ключови компетенции на служителите от "Ал и Ко" АД [*.zip]