За нас

ISO Certificate Al and Co JSC / Penta S Ltd

Политика по качеството

        Бензиностанция Мадара

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 28.10.2013г.

        Бензиностанция Нови Пазар

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 07.08.2018г.

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 30.07.2013г.

        Експертно заключение след проверка и вземане на проба 10.11.2010г.

        Решение №ШУ-14-ЕО/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

        Бензиностанция Ивански

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 01.11.2019г.

        Бензиностанция Шумен Цв. Зангов

Констативен протокол след проверка и вземане на проба 01.04.2016г

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 28.05.2020г.

        Бензиностанция Дивдядово

Констативен протокол след проверка и вземане на проба 01.03.2018г.

Констативен протокол след проверка и вземане на проба 11.08.2016г.

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 15.05.2012г

        Бензиностанция Тракия

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 05.10.2017г.

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 08.05.2012г

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 07.03.2011г

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 06.10.2010г

Бензиностанция Царев Брод

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 11.11.2020г.

        OMV

OMV Certificate - 2010

OMV Certificate - 2011

OMV Certificate - 2012