Автоцентър

АВТОЦЕНТЪР „АЛ и КО”  извършва ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД на леки и лекотоварни автомобили. Всички автомобили, регистрирани на територията на Република България, ежегодно подлежат на задължителен технически преглед (ГТП). АВТОЦЕНТЪР „АЛ и КО” е Вашият надежден партньор, за да бъдете сигурни на пътя!

Необходими документи за ГТП:

- Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.

- Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.

- Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).

- Документ за платен данък МПС.

- Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.

 

АВТОЦЕНТЪР „АЛ и КО” – отговорност и професионализъм на едно място!