Бензиностанции и метан станции

Ал и Ко АД се стреми да отговори на различните енергийни потребности на своите клиенти повече от 20 години.

Компанията има изградени седем бензиностанции и една метан станция в региона на Шумен, в които ежедневно обслужва близо две хиляди клиенти.

Дългогодишен партньор е в търговията и доставката на светли горива и природен газ /метан/ на фирми от пътно строителство, благоустройство и социално стопанство, здравеопазване, образование, лека и тежка промишленост, селско стопанство и търговия.

Бензиностанция "Нови Пазар"
Бензиностанция "Нови Пазар"
oil  cafe  shop

9900 Нови Пазар
ул.Цар Освободител 38
тел.: +359 885 90 72 93

работно време: 00:00 - 24:00

Горива
А-95Н, Дизел, Дизел SportMax, Пропан-Бутан